Komende voorstelling

22 VRAGEN

1.We hebben de aarde niet geërfd van onze ouders maar hebben haar in bruikleen voor onze kinderen.

2. Wie gaat het hele klimaatzaakje betalen?

3. Je kan niet huilen om koala’s en tegelijk je kinderkleren vanuit Nieuw-Zeeland laten overkomen.

4…

Aan de hand van prikkelende stellingen wordt ruimte geboden aan een eerlijke en brede dialoog met het publiek over verschillende aspecten van bepaalde duurzame keuzes. Standpunten worden uitvergroot in beeld gebracht in geïmproviseerde scènes. Verschillen en raakvlakken worden theatraal uitgediept. De betekenis van duurzaamheidskwesties op persoonlijk en relationeel niveau worden blootgelegd door de personages die hun meest stellige of onzekere kanten laten zien.

Een TIM voorstelling die kan helpen om ook nadien conversaties over milieu en (het klimaat rond) het klimaat constructiever te maken.

Tickets: € 10
De voorstelling is in samenwerking met stad Leuven

 

Spel: Leen De Koker – Nathalie Van Rentherghem – Marc Breban – Frank De Block

Muziek : Kevin Van Staeyen

Scenebeeld : Bea Vansteelandt