Komende voorstelling

ARMOED

In deze ook voor de toeschouwers moedige voorstelling halen we weg wat kansarmoede onzichtbaar of onbespreekbaar maakt. We staan stil bij de bestaande (eigen) vooroordelen en bij allerlei mechanismen die armoede in stand houden.

Vanuit een brainstorm in het publiek wordt ook op zoek gegaan naar hoe drempels kunnen verlaagd worden voor mensen in (kans)armoede.

In deze video vind je bij wijze van voorbeeld een weergave van een traject in Genk waar Inspinazie/TIM deel van uitmaakte.

Voor Leuvense organisaties waar armen het woord nemen is deze voorstelling gratis. Voor Leuvense Cultuur-, Jeugd- en Sportverenigingen die drempelverlagend willen werken, leggen we graag 2 vrijkaarten aan de kant. Andere tickets: € 10
De voorstelling is in samenwerking met stad Leuven